Skrivarsäkerhet: Det handlar om att skydda enheter, data och dokument.

10 Mars 2017

1 minuters läsning

Skrivarsäkerhet: Det handlar om att skydda enheter, data och dokument. (Desktop)

Tänk på att använda följande metoder för att bidra till att hålla verksamheten säker.

Skydda dina enheter.

• Använd administrativa lösenord för att förebygga förändringar av inställningar och funktioner för skrivarenheten.
• Köp in skrivarenheter med funktioner för detektering av hot och programvaruvalidering för att se till att endast auktoriserade fasta program och programvara installeras och körs.
• Konfigurera enheter i enlighet med bästa praxis för säkerhet, som t.ex. att stänga portar och protokoll som inte används och ändra standardlösenord.

Skydda dina data

Begär användarautentisering för att få åtkomst till enhetsfunktioner.
• Se till att utskriftsjobbdata krypteras när de skickas och när de förvaras på skrivaren.
• Skydda skanningar med funktioner för dokumentkryptering och krypterad e-post.
• Använd säkra mobilutskriftslösningar för att möjliggöra utskrift från mobila enheter.
• Radera känsliga data från hårddiskenheter innan du återvinner gamla produkter.

Skydda dokumenten

Aktivera säkra utskriftsfunktioner genom att lagra utskriftsjobb tills användaren anger inloggningsuppgifter på den valda skrivaren.
• Använd säkra infack för att skydda känsliga media, som t.ex. papper som används för att skriva ut checkar och recept.
• Använd lösningar för att förebygga förfalskning, som t.ex.säkerhetstoner för att förebygga manipulation och förändring av känsliga dokumen

Svara på frågorna i vår analys för säkra utskrifter för att göra en egen utvärdering av dina säkerhetsplaner

BÖRJA NU