Varför förbiser säkerhetsexperter fortfarande skrivare?

10 Mars 2017

1 minuters läsning

Varför förbiser säkerhetsexperter fortfarande skrivare? (Desktop)

I många fall kan skrivare och multifunktionsskrivare vara en av de svagaste länkarna inom företagets IT-säkerhet. Många högre chefer och IT-experter antar felaktigt att eftersom skrivare finns bakom en brandvägg så är deras företagsinformation skyddad från intrång. Skrivare förbises ofta och kan ge åtkomst till personlig information som finns i utskrivna dokument och skannade bilder. Inkräktare kan också komma över utskriftsfiler eller upptäcka användarinformation för att få åtkomst till andra nätverksanslutna datorer och servrar.

De flesta företag har skrivarrelaterade säkerhetsrisker. Men endast kring hälften av de (59 procent) som deltog i undersökningen som genomfördes av Ponemon Institute ansåg att skrivarsäkerhet är viktigt för deras affärsprocesser.1 De flesta säkerhetspolicyer täcker inte utskrifter. Högre chefer har 40 procent högre sannolikhet att vara inblandade i beslutsfattande för översiktlig IT-säkerhet än för skrivarsäkerhet.1 Denna brist på uppmärksamhet för frågan kan leda till sårbarheter hos företag som kan leda till dyra attacker både inifrån deras organisationer och utifrån.

Även när man förstår svagheterna kan det vara komplicerat att skapa en komplett säkerhetsstrategi för bildhantering och utskrifter. Fler än 200 konfigurations- och säkerhetsrelaterade inställningar ingår i en typisk multifunktionsskrivare. För att säkra enheter krävs koordinerat skydd av maskinvara och programvara plus omfattande övervaknings- och hanteringslösninga.

Vad kan du göra?

Organisationer som implementerar program för skrivarsäkerhet anger att de har uppnått signifikant affärsvärde genom att förbättra säkerhet, IT-personaleffektivitet och kostnadsminskningar. I enlighet med en IDC-undersökning1 som gjordes nyligen ledde detta till att företagen:

• Upplevde upp till sex gånger färre skrivarrelaterade säkerhetsintrång
• Halverade personaltiden som krävdes för att ge support till skrivarmiljöerna
• Sparade upp till 15 procent på pappers-, toner- och bläckkostnader

Det är viktigt för företag att implementera ett skrivarsäkerhetsprogram. Börja med att fastställa risknivån och identifiera områden där du omedelbart kan arbeta för att förbättra skrivarsäkerhetsstrategin.

Är dina skrivare mottagliga för en attack?

Svara på frågorna i HPs analys för säkra skrivare.

 

Källa
1) IDC-vitbok, sponsrad av HP, ”The Business Value of Printer Security”, november 2015.