Vad innebär flexibelt arbete för säkerheten?

25 Augusti 2017

5 minuters läsning

Säkerhetsfrågor kan vara utmanande för distansarbetande personal, men ny teknik från HP och Microsoft hjälper företagsledare att övervinna det problemet.

Vad innebär flexibelt arbete för säkerheten? (Desktop)

Mobilt arbete, flexibel arbetstid och arbetsroller baserade på kortsiktiga projekt blir allt vanligare, framdrivet av de yrkespersoner som nekar normala arbetstider till fördel för det åtråvärda, flexibla arbetslivet. Tekniken har också gjort det fullt möjligt att vara en framgångsrik chef genom att byta ut ett massivt skrivbord mot en bärbar dator, en mobiltelefon och molnbaserade datatjänster. Allt är möjligt när du har säker hårdvara med programvara som är avsedd för mobilitet.

De mest kreativa idéerna skapas genom distansarbete och ett kollektivt tänkande.

”Distansarbete har öppnat upp dörren mot en ny tidsålder av frihet och lyx. En modig ny värld bortom industrialismens tro på kontoret” Jason Fried

Jason Fried är en av den digitala tidsålderns entreprenörer, grundare av 37signals och författare till: Office Not Required. Han har varit en pionjär för det flexibla arbetslivet sedan det fick fäste för flera år sedan, och hans produkter har gjort det möjligt för miljontals andra att följa efter i samma spår. Hans molnbaserade projektledningsplattform, Basecamp, gör det möjligt för yrkesmänniskor att arbeta flexibelt och tillsammans oavsett var de befinner sig i världen. Allt de behöver är en enhet och en uppkoppling, och med hans egna ord, ”du skulle bli förvånad över hur mycket kvalitativa, kollektiva tankar som kan samlas in med hjälp av två enkla verktyg; en röstuppkoppling och en delad bildskärm”.

Det är också delning, samarbete och öppen innovation som hjälper till att driva fram de mest kreativa tankar, produkter och tjänster som utvecklas idag.

Genom det kollektiva tänkandets kraft producerar företagen idéer som förändrar världen. Det är mycket mindre troligt att sådana idéer kommer upp genom det gamla, hemlighetsfulla, konkurrensmässiga och slutna tillvägagångssättet. Dagarna då stora forsknings- och utvecklingsavdelningar slet bakom lyckta dörrar är för länge sedan borta. Idag handlar det om multifunktionella team, avdelningar och till och med företag som arbetar tillsammans för att dela kunskap, insikter och idéer.

Vid företagsfestivalen i London 2016 förmedlade Dr David Landsman, Executive Director vid den globala koncernen Tata Limited, hur viktigt det är med arbete i samarbete, under en paneldiskussion om hur den framtida teknologiska innovationen kommer att se ut.

”Det handlar inte bara om storlek, utan om samarbete. Det finns inte en enda bra idé som kommit från en grupp människor som alla är likadana. Vad som verkligen behövs är att de olika sektorerna och grenarna kolliderar; det är därifrån de häftigaste äventyren föds”.

Även om distansarbete och samarbete driver på kreativiteten saknar det inte utmaningar. Och en av de största utmaningarna är datasäkerheten på mobila, delade enheter.

Det flexibla arbetslivets inverkan på företagssäkerheten

Med ett flexibelt arbetsliv är personalen alltid på. Och de som lyckas i ledande positioner kommer att vara de som tillåter att deras yrkesmässiga och privata liv smälter samman, så att de kan utnyttja båda delarna maximalt. De kan svara direkt på e-post, arbeta snabbare, när de reser och när de känner sig piggast. Det betyder att de kan samarbeta lättare i grupper eftersom de kan ansluta när som helst, var som helst och med vem som helst.

Framgångsrika, påkopplade chefer förlitar sig alltmer på att mobil teknologi ska ge dem ett flexibelt arbetsliv. Men de kan bara arbeta flexibelt om deras företag ger dem möjlighet att komma åt den information de behöver från var som helst. När personalen distansarbetar och ansluter sig till flera och olika enheter kan det dock vara svårt att kontrollera och försäkra sig om att företagets och kundernas data är säkra.

I en undersökning av det globala tillståndet för informationssäkerhet som genomfördes 2016, rapporterade PwC att företagen upplevt en ökning av identifierade IT-säkerhetsincidenter på 38 %. I rapporten Cost of Cyber Crime 2016 rapporterade Ponemon att den genomsnittliga årliga kostnaden för illvilliga angrepp var 9,5 miljoner USD.

IT-teamen väntar en tuff utmaning med ett ökande hot om allvarliga cyberangrepp. De måste hitta en balans mellan att säkra företagets information och att ge personalen möjlighet till det flexibla arbetsliv de vill ha och behöver för att lyckas.

För att uppnå denna balans måste företagen har en vattentät säkerhetspolicy som rör varje nätverksansluten enhet, tillsammans med den senaste mobila tekniken laddad med den senaste, inbyggda säkerhetsprogramvaran.

Utveckla en mobilitetspolicy med säkerheten först

Det första och viktigaste steget för en anpassning till en integrerad blandning av arbete/fritid är att påbörja en stegvis förändring i IT- och verksamhetsteamens sätt att se på arbetet. I takt med att distansarbete och flexibelt arbete blir normen snarare än undantaget måste ett enat supportsystem med flera skikt implementeras för att stödja det. Din säkra mobila lösning måste tillhandahålla enheter som är skyddade, har säker nätverksåtkomst och säkra delningsalternativ som är krypterade och inte kan hamna i fel händer.

Av precis denna anledning har HP Elite-serien konstruerats med marknadsledande säkerhetsfunktioner som inte finns någon annanstans, t.ex. HP SureStart – världens första självläkande BIOS1. SureStart upptäcker intrång i en enhet och återställer den automatiskt till det ursprungliga tillståndet på BIOS-nivån. Det innebär att om en person arbetar på distans och råkar bli hackad via ett osäkert offentligt Wi-Fi-nätverk börjar enheten omedelbart läka sig själv så att informationen hålls säker. Ta reda på exakt hur företag utsätts för cyberangrepp och vad vi gör åt det mer detaljerat.

Hos HP är vår policy att utveckla varje ny lösning, tjänst eller produkt med nätverkssäkerhet som främsta syfte. Säkerheten är inte ett valfritt extra tillbehör. Det är därför som HP EliteBook x360 med Windows 10 Pro har utnämnts till världens säkraste omvandlingsbara företagsdator.2

HP erbjuder också ett revolutionerande sätt att förse din verksamhet med nödvändiga enheter. HP Device as a Service är ett flexibelt sätt att tillhandahålla stationära och bärbara datorer och mobila enheter tillsammans med de lösningar och tjänster du behöver för att använda dem. För en enda månadsavgift får du tillgång till den senaste tekniken från HP, livscykeltjänster och ett heltäckande paket med proaktiv hantering, statistik och insikter, vilket säkerställer att dina resurser arbetar med optimal prestanda och att ditt nätverk förblir säkert.

Detta innebär också en ökning av personalens produktivitet, oavsett om de arbetar på kontoret eller på distans genom att matcha deras behov med rätt enhet.

Få ut det mesta av din IT-miljö. Varje produkt i HP:s sortiment är tillgänglig som en tjänst. Kontakta oss för att få fullständig information och en anpassad offert för ditt företag.

1 Baserat på för närvarande (1 augusti 2016) tillgängliga datorer på marknaden med fysiskt inbäddat, hårdvarubaserat insynsskydd. Endast tillgängligt på vissa HP EliteBook-modeller.

2 Bästa säkerheten, baserat på HP:s unika och omfattande säkerhetsfunktion utan extra kostnad, för leverantörer med en årlig omsättning på över 1 miljon den 1 december 2016 av HP Elite-datorer med 7:e generationens Intel® Core™-processorer, Intel®-integrerad grafik och Intel® WLAN. Tunnast baserat på jämförelse med konkurrenter med över 1 miljon enheter per år av konvertibla datorer utan avtagbar skärm, med Windows Pro OS och 6:e eller 7:e generationens Intel® vPro™-processorer från den 1 december 2016.

Källor: