Om ditt nätverk utsattes för intrång idag, skulle du märka det då?

10 Mars 2017

1 minuters läsning

Om ditt nätverk utsattes för intrång idag, skulle du märka det då? (Desktop)

Är du orolig för utskriftssäkerhet? Det borde du vara. 

De flesta organisationer har förmodligen redan upplevt dataintrång med koppling till nätverksanslutna skrivare

– oavsett om de känner till det eller inte.

Har din organisation upplevt ett dataintrång som involverar nätverksanslutna skrivare? 1,2

Intrång i ditt nätverk

Skrivare är ett riskområde som ofta förbises.

64 % av alla organisationer ansåg att datorer innebar en större datarisk än skrivare.

Riskabel aktivitet

Eftersom skrivare är nätverksanslutna enheter bör chefer för informationssäkerhet och IT-ansvariga ta med skrivare i sina säkerhetsplaner.

Avdelningar och funktioner
Förklaring

Vägen till ett bättre skydd.

En bra skrivarstrategi involverar komponenter för IT såväl som användarbeteende.

Undersökningens visar att dessa element är de viktigaste för att förbättra skrivarsäkerhet med hjälp av IT.2

70% Tekniker som bidrar till att identifiera högriskskrivare.

64 % Övervakning av enheter och användare.

55% Teknik för kryptering av känsliga eller konfidentiella dokument som kan finnas i skrivare.

Viktiga verktyg

Undersökningen visar att dessa egenskaper är viktigast när det gäller att välja teknik för skrivarsäkerhet.

88 % Identifiera fel oavsett enhet i en skrivarpark.

73 % Konfigurera och övervaka riktlinjer för en hel skrivarpark.

71 % Konfigurera skrivare för att vara kompatibla med specifika företagssäkerhetspolicyer.

Börja idag

Om din organisation inte prioriterar skrivare som en del av sina säkerhetspolicyer så utsätts känslig information för risker.

Hämta rapporten från Ponemon Institute, ”The Insecurity of Network-Connected Printers” (Nätverksanslutna skrivares osäkerhet).

 

 

1) Alla procentandelar har avrundats till nästa heltal.
2) ”The Insecurity of Network-Connected Printers,” Ponemon Institute, LLC, oktober 2015