Kontrollera nätverket för dessa svagheter.

10 Mars 2017

1 minuters läsning

Kontrollera nätverket för dessa svagheter. (Desktop)

Kritiska luckor kan uppstå på flera punkter inom din bildhanterings- och utskriftsmiljö, särskilt eftersom skrivare och multifunktionsskrivare blir alltmer sofistikerade och funktionsspäckade enheter. När du förstår dessa svagheter är det enklare att minska riskerna.

Illasinnade attacker kan komma inifrån organisationen och utifrån. Externa intrång kan ske när hackare använder följande taktiker:

• Samlar in användarbehörigheter från skrivare med bristande säkerhet för att få åtkomst till nätverk, datorer och servrar.
• Snappar upp jobb för utskrift, kopiering och skanning.  
• Får åtkomst till data på skrivarens hårddisk och minne (RAM).

Interna intrång kan inträffa på grund av vårdslös användning av skrivarenheter och utdata. Anställda kan få oauktoriserad åtkomst till konfidentiell information i utskrivna dokument som har lämnats utan uppsikt i utfacken. Dokument som t.ex. checkar eller recept eller andra förtryckta formulär som förvaras i osäkra infack kan också stjälas eller missbrukas.

Alla dessa sårbarheter innebär att företaget riskerar att förlora konfidentiell information och inte kan följa riktlinjer och uppfylla juridiska och avtalsenliga krav för att skydda data.

Är dina skrivare mottagliga för en attack?

Svara på frågorna i HPs analys för säkra skrivare.