IT-chefens förändrade roll 2017

23 Januari 2017

2 minuters läsning

IT-chefer har en mångsidig roll, men vad kan vi förvänta oss av dem 2017, och hur mycket kontroll ska de ha över företaget?

IT-chefens förändrade roll 2017 (Desktop)

Strategiskt ledarskap

Nästan 40 % av IT-chefer uppger att de leder en digital omvandling i sina företag. Av dessa leder 34 % innovationsarbetet. IT-chefer förväntas leda den digitala omvandlingen, särskilt vad gäller att sköta leveranser, ta vara på talanger och utöva effektivt ledarskap.

IT-chefer kan anamma en bimodal strategi och skapa två typer av IT, en som ständigt bygger och omstrukturerar kapaciteter inför framtiden, och en annan som avviker från den etablerade verksamheten som ägnar sig åt utforskande och innovativa uppgifter. Ett bra exempel på detta under de senaste åren är Googles Alphabet.

” IT-chefer som inte är redo att inta en strategisk ledarroll uppvisade sämre resultat vad gäller digitala prestationer.” 

Enligt undersökningen Gartner CIO Agency Insights, har det bimodala organisationssättet anammats av 40 % av respondenterna, och bland de övriga planerar de flesta att införa detta organisationssätt inom tre år. Forskning visar att denna strategi förbättrar de digitala prestationerna avsevärt. IT-chefer som inte är redo att inta en strategisk ledarroll uppvisade sämre resultat vad gäller digitala prestationer. Det är ett vanligt problem inom många företag, där IT-direktörer ständigt begränsas av budgetar och tidsgränser, och därför är tvungna att fokusera på det som är enkelt istället för det som är mest effektivt.

Trots det börjar många IT-chefer leda digitaliseringen av företagsprocesserna och överta ett verkligt ansvar för dem. För många är det ett sätt att främja effektivitet, spara pengar och förbättra vinstmarginalerna. Detta har delvis lett till uppkomsten av tjänstemodeller.

Tjänstemodeller hjälper dem att uppfylla sina strategiska målsättningar genom att eliminera behovet av ständig och till synes oändlig hantering, och frigöra tid för innovation och för att förändra företagets arbetssätt. När de tillfrågades om de skulle vilja ägna sin tid åt att organisera oändliga uppgraderingar, skrivbordsbyten och förfrågningar om pågående underhåll, eller i stället ägna tid åt innovation och strategiskt ledarskap, skulle de flesta IT-direktör ge dig samma svar.

Investera i framtiden

IT-chefer tror att den digitala omsättningen kommer att växa från 16 to 37 %. Även  IT-direktör inom den offentliga sektorn tror på en ökning av digitala processer från 42 till 77 %.

”Nya affärsmodeller transformerar branschen. Är det ett företagsproblem eller ett teknikproblem?”

Deloitte CIO survey 2016 innehöll intressant statistik om vilken teknik  IT-direktör trodde skulle ha mest betydelse under de närmaste två åren:

 

  • Analytics – 77 %
  • Digital – 75 %
  • Cloud – 64 %
  • Cyber – 58 %
  • Core – 47 %
  • Emerging tech – 28%

De tillfrågade IT-direktör na påpekar även att deras styrka ligger i deras förmåga att leda i snabba, komplexa miljöer (54 %), deras teknologiska vision och ledarskap (51 %) och deras förmåga att påverka intressenter (50 %). Kombinationen av dessa styrkor är precis vad som kommer att krävas för att utöva den roll som i allt större utsträckning förväntas av dem: en stark ledare med en vision att införa teknik och som är tillräcklig övertalande för att se till att den omsätts i praktiken.

”Nya affärsmodeller transformerar branschen. Är det ett företagsproblem eller ett teknikproblem?” frågade en IT-direktör inom bank- och finansbranschen i Singapore. Frågan demonstrerar varför IT-chefer är nyckelpersoner inom företagsinnovation.

Undersökningen Gartner CIO Insights visar även att för att förbli alert inför transformationens hot och möjligheter, kan det vara av största vikt att tillämpa en plattformsstrategi över hela företaget:

”Att 'plattformera' sin strategi gällande leverans, talang och ledarskap utgör en enorm möjlighet för IT-chefer att styra dessa verksamhetsnivåer, skapa värde för sitt företag och inta en viktig digital ledarroll. Gartner 

Vill du sätta strategin först?  Upptäck hur du kan effektivisera dina IT-resurser här. Du hittar även andra användbara artiklar på BusinessNow.