Hur mobilitet på arbetsplatsen påverkar IT-säkerheten

25 Augusti 2017

5 minuters läsning

Mobilitet kan öka produktiviteten och ändra företagets arbetssätt till det bättre ... men hur kan IT-avdelningen tillhandahålla förmånerna och samtidigt minska riskerna?

Hur mobilitet på arbetsplatsen påverkar IT-säkerheten (Desktop)

Världen blir ständigt mer uppkopplad. Och uppkoppling kan behövas var som helst och när som helst. Därför är nästa logiska steg att skapa teknik som gör arbetstagarefullständigt mobila och redo att få ut det mesta av dessa anslutningar och möjligheter. Med cyberbrottslighet på rekordnivå är det viktigt att komma ihåg att oavsett hur du skapar mobilitet är det avgörande att välja rätt teknik. Hårdvara från HP och Windows 10 Pro betyder affärer på allvar.

Företag kan jobba mobilt på olika sätt, men alla är inte lika effektiva eller fria från risker. BYOD (Bring your Own Device) är ett exempel på en policy som många verksamheter implementerar men få definierar. Det innebär att det finns många enheter som de anställda använder med åtkomst till ditt nätverk och dina företagsappar från valfria platser och via valfria anslutningar. Det ger å ena sidan din personal tillgång till ny teknik på ett kostnadseffektivt sätt. Å andra sidan innebär det att osäkra enheter får åtkomst till din data.

Eftersom implementering av BYOD förväntas växa snabbare i Europa än i resten av världen, med 30 % årlig tillväxttakt1, är det inte förvånande att 78 % av de som arbetar med IT anser att säkerheten kommer att vara kritiskt viktig för framtidens affärsmetoder2.

Av denna anledning är det viktigt att säkerhetsteam undersöker hur de på bästa sätt kan hantera ny teknik som är tänkt att användas på ett mer mobilt sätt. Ett försvar med flera skikt är det bästa sättet att skydda mot angrepp på flera nivåer. Det räcker inte med brandväggar för att skydda din information mot sofistikerade angrepp. Din utrustning, oavsett om de är personliga eller företagets enheter, måste skyddas. HP:s policy är att utforma varje ny produkt, lösning och tjänst med säkerheten i centrum och därmed hjälpa IT-personalen att förbli säker i den mobila världen.

Hur kan IT balansera förmånerna mot riskerna om den enorma tillväxten för mobilitet i personalstyrkan skapar ytterligare komplexitet på IT-säkerhetsområdet?

Fördelar med mobilitet

Det finns inga tvivel om att mobiliteten möjliggör en ökning av personalens produktivitet. Här är de fem främsta anledningarna till att mobilitet bör ha högsta prioritet i din verksamhet.

De främsta fördelarna med mobilitet3:

 • Bärbarhet – enheten kan tas med överallt, vilket leder till engagemang och möjligheter

 • Tillgänglighet – använd enheten när som helst, med åtkomst till data i realtid

 • Delning – Dela enkelt enhetens skärm för att främja bättre samarbete

 • Åtkomst till data i relevanta sammanhang – åtkomst till datainnehåll där det behövs, med ökad produktivitet och bättre kundservice som resultat

 • Samla in data i realtid – registrera och överför data omedelbart till system, vilket förbättrar kvaliteten och processer för data

Men hur påverkas säkerheten när användningen av mobila enheter på arbetsplatser försätter att öka?

Nackdelen: Säkerhetsrisker

Det är sällsynt om inte omöjligt för IT-personalen att hitta en felfri och 100 % säker enhet eller tjänst, så trots alla fördelar med mobilitet finns det definitivt anledning att använda ett försiktigt, genomtänkt tillvägagångssätt. Det är ju så att medan mobiliteten omvandlar vårt sätt att arbeta och vilka enheter vi använder är data inte längre bundna vid ett skrivbord. Visste du att 45 % av företag har drabbats av ett cyberangrepp som resultat av stulna enheter?

Här är de fem främsta säkerhetsrisker som förknippas med mobilitet4.

 • Fysisk åtkomst – lätt att stjäla eller glömma

 • Skadlig kod – social konstruktion av mobila hot

 • Kommunikationsavlyssning – angrepp via Wi-Fi

 • Enhetsangrepp – webbläsarbaserade angrepp, utnyttjande av överfyllda buffertar, DDoS-angrepp

 • Insiderhot – används för att hämta företagets data till SD-flashminneskort eller via e-post

Och de två huvudorsakerna till dataförluster är förknippade med följande arbetsmetoder:

Förlust av fysiska enheter – när enheter kan användas var som helst kan de också lämnas kvar var som helst: tåg, bussar, flygplatser, kaféer ...

Felaktig användning av appar – när man låter bli att följa regler eller anvisningar kan det blottlägga farliga fel i hur program fungerar. Även riskfylld användning av e-post kan innebära att nätverk och enheter utsätts för skadlig programvara eller intrång.

Skapa ett business case för mobil säkerhet

När IT-personalen skapar ett business case för IT-inköp måste de kunna förklara hur mobil säkerhet kan påverka nuvarande och framtida intäkter. Hur viktig är säkerheten för slutresultatet?

Det tar i genomsnitt 46 dagar att lösa ett cyberangrepp5. Men kostnaderna för produktiviteten kan bli mycket högre. Under 2016 var den genomsnittliga årskostnaden för att åtgärda registrerade cyberangrepp 9,5 miljoner USD6.

Vad kan IT göra för att hjälpa till att förhindra de förödande resultaten av mobila säkerhetsbrott? En viktig sak är att se till att implementera – och genomdriva – en heltäckande policy för mobila enheter. Det är också ytterst viktigt att välja rätt enhet.

Komma igång med den mobila strategin

Det är viktigt att involvera företagsledare och viktiga beslutsfattare i den verksamhetsomvandling som krävs för att förbättra företagets approach avseende mobilitet och säkerhet. Här följer några samtalsämnen som kan hjälpa dig att motivera mobilitet på arbetsplatsen.

I enlighet med en nyligen utgiven branschrapport7:

 • 95 % anser att användning av mobila enheter har inneburit stor förbättring av deras prestationer på arbetet

 • 76 % anser att mobila enheter har ökat deras produktivitet på arbetet

 • 62 % säger att mobila lösningar har förbättrat kundservicen

 • 61 % säger att mobilitetslösningar skapar bättre kommunikation

 • 46 % säger att mobila enheter ökar samarbetet

Prova en lösning som HP Device as a Service för att hitta de bästa mobila enheterna för dina behov. Den kombinerar de senaste enheterna, lösningarna och tjänsterna, samtliga proaktivt hanterade av HP – vilket innebär att du får tillgång till Premium Family – våra säkraste enheter hittills – inklusive EliteBook x360 med Windows 10 Pro, världens säkraste omvandlingsbara företagsdator8. Device as a Service hjälper IT-personal att skapa ett försvar med flera lager som täcker slutanvändarnas utrustning (endpoints).

Besök HP Business Blog för ytterligare insikter och analys av mobilt företagande och IT-säkerhet, samt tips på hur du hanterar nätbrottslighet. Här delar HP med sig av sin expertis tillsammans med oberoende aktörers synpunkter.

1 ”Top Predictions for BYOD and Enterprise Mobility in 2016”, Syntonic, 10 december 2015.
https://syntonic.com/2015/12/top-predictions-for-byod-and-enterprise-mobility-in-2016/

2 ”2016 State of IT”, Spiceworks Voice of IT-undersökning med 800+ deltagande IT-medarbetare, Spiceworks, 2015.
http://www.spiceworks.com/marketing/state-of-it/report/

3 ”10 advantages of focusing enterprise mobility on frontline workers”, Digital Workplace Group, 2014.
http://digitalworkplacegroup.com/2014/04/08/10-advantages-enterprise-mobility-frontline-workers/

4 ”Mobile Device Security in the Workplace”, Forsythe Focus, 2015.
http://focus.forsythe.com/articles/55/Mobile-Device-Security-in-the-Workplace-6-Key-Risks-and-Challenges

5 ”Mobile Security Threats and Trends 2015,” Gartner, september 2015.
http://www.gartner.com/newsroom/id/3127418

6 ”2015 Cost of Cyber Crime Study: Global”, Ponemon Institute, oktober 2015.
http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/ponemon-cyber-security-report/

7 ”The 2013 Digital Dilemma Report: Mobility, Security, Productivity—Can We Have It All?”, Mobile Work Exchange, 2013.
http://www.mobileworkexchange.com/our-research/research-detail/2110

8 Bästa säkerheten, baserat på HP:s unika och omfattande säkerhetsfunktion utan extra kostnad, för leverantörer med en årlig omsättning på över 1 miljon den 1 december 2016 av HP Elite-datorer med 7:e generationens Intel® Core™-processorer, Intel®-integrerad grafik och Intel® WLAN. Tunnast baserat på jämförelse med konkurrenter med över 1 miljon enheter per år av konvertibla datorer utan avtagbar skärm, med Windows Pro OS och 6:e eller 7:e generationens Intel® vPro™-processorer från den 1 december 2016.