Flexibelt frilansarbete ökar. Vad kan du göra för att anlita enastående individer?

30 Mars 2017

5 minuters läsning

Vi talade med Russ Shaw, grundare av Tech London Advocates, om ökningen av flexibelt frilansarbete och vad företag ska göra för att locka till sig de skickligaste individerna.

Flexibelt frilansarbete ökar. Vad kan du göra för att anlita enastående individer? (Desktop)

Vilka är de främsta arbetstrender du lagt märke till under de senaste åren?

Flexibiliteten har ökat avsevärt. Inte bara hur individer arbetar på dagen, utan också vad gäller deras karriärer och hur de rör sig från företag till företag. De dagar när vi började på ett företag och stannade där i 5–10 år är över. Särskilt gäller detta för de yngre människor jag möter och särskilt i tekniksektorn. Det handlar om att bygga upp en portfölj av expertis och erfarenhet

Detta gör de anställda mer mångsidiga och förbereder dem för den snabbt föränderliga arbetsvärld vi lever i. Det kan till och med hjälpa individer att själva bli entreprenörer.

 

Fler och fler går mot fristående avtal och distansarbete som frilansare. Har inställningen till frilansarbete blivit mer positiv?

Absolut. Det blir istället en utmaning att övertyga frilansare om att bli heltidsanställda. Fler och fler värdesätter frihet och flexibilitet. Det vill inte nödvändigtvis ha en långtidsanställning. Detta är en utmaning som företag kommer vara tvungna att bemöta med tiden. Uppenbarligen föredrar vissa den bekvämlighet och de fördelar som en anställning innebär, oavsett om det gäller pensionsplaner eller sjukvård, men jag tror att fler och fler hellre sköter sådant själva och behåller flexibiliteten på lång sikt.

 

Finns det något oemotståndligt avtal som arbetsgivare kan erbjuda dem för att få dem att bli tillsvidareanställda?

Jag tror att de måste betala en högre lön. Detta kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för att kunna få personal.

 

Innebär detta att små till medelstora företag kommer att förlora anställda till de större företagen eftersom de inte har råd att erbjuda samma paket och förmåner till frilansarna som de större företagen?

Ja, det finns en risk för det. Motargumenten för detta är dock, särskilt om du precis startat ett företag, är att dina anställda kan älska arbetet. Det kan handla om att: ”Jag tar inte mitt vanliga pris, eftersom jag gärna vill ha erfarenheten.” De kan också ofta tänka sig andelar i företaget som en kompensation för detta. Även inom den tekniska sektorn ser jag att större företag går in i mindre verksamheter och försöker locka till sig ingenjörer och utvecklare med bättre paket och ersättning.

 

Vi känner till från tidigare samtal att yngre individer lockas av flexibilitet och moderna förändringar, men gäller detta endast millenniegenerationen? De äldre och yngre generationerna då?

Jag kan tänka mig att individer i alla åldrar anpassar sig till det. De yngre generationerna växer upp med det, men de som är äldre, till och med de som är 60-plus, som säger ”jag måste också jobba i 10 år till”, söker efter nya sätt att arbeta. De tänker att de måste arbeta längre och de vill göra det på sina egna villkor.

Det finns dock fortfarande en minoritet av individer som vill arbeta i ett större företag och som är villiga att arbeta långa dagar och arbeta sig uppåt på traditionellt sätt. Om du tittar på serviceindustrin, t.ex. advokatbyråer, som har ett rykte om att låta sina anställda jobba hårt, så ser du att de går ut och rekryterar individer för workshare- eller jobshare-planer och flexibla timmar, så mer och mer av detta är på gång.

 

Om det sprider sig till alla sektorer, vad kommer då att hindra detta från att bli standard – kommer det kvarvarande tvivlet från de anställda eller arbetsgivarna?

Jag tror att det är lite av båda. De anställda som vill ha den här friheten kommer att ta upp det. Om deras arbetsgivare inte ger med sig kommer de bara att söka jobb hos de som kan erbjuda det. Därför kommer de företag som kan tänka sig att erbjuda detta ha en fördel framför de som inte erbjuder det.

 

Tror du att vi kommer till en punkt inom den nära framtiden där företag som inte erbjuder detta börjar misslyckas?

Vi är fortfarande långt ifrån detta – det kommer inte att hända under de kommande 3–5 åren, men längre fram i tiden? Ja. Jag tror att många av de här företagen kommer att lida. Inom teknikindustrin är det främsta problemet jag ser att företag måste kämpa för att hitta duktiga anställda i världsklass. De måste erbjuda mycket till kandidaterna för att få dem till sin sida. Om du har en intressant arbetsplats och balans mellan arbete/fritid kommer folk att säga: ”Ja, jag är intresserad!” Men företag som inte har detta kommer att ha en mycket smal arbetsstyrka vad gäller idéer, kreativt tänkande och innovation. CEO och personalchefer måste tänka på konkurrensfördelar. Om de inte erbjuder fantastiska erfarenheter så kommer de att lida på lång sikt.

På tal om intressanta arbetsplatser, vad upplever vi för trender nu och vad kommer vi att uppleva i framtiden?

Jag tror vi kommer att fortsätta se en ökning av kollektiva utrymmen, öppna kontorslandskap, medarbetare som kan komma och gå när de vill.

 

Större företag ökar inte nödvändigtvis antalet anställda. De som skapar flest jobb inom den brittiska ekonomin är scaleupföretag. Det är nästa våg efter startupföretag. De är de små företagen som ökar sin verksamhet med omkring 20 %. Det är inte de stora företagen, eftersom de har en utplanande personalnivå. Det är de små företagen som kommer att växa och bli större snabbare. Istället för att utöka sitt utrymme använder de bara kollektiva arbetsplatser som t.ex. We Work för sina extra anställda.

 

Företagen ökar i storlek och krymper i storlek och det är svårt att klara den flexibiliteten – därför är dessa arbetsutrymmen en flexibel fördel som många företag kommer att anamma.

Vad skulle du säga till individer för att övertyga dem att kollektiva arbetsplatser och flexibilitet är bättre för dem?

Jag är en nomad – jag flyttar från plats till plats varje dag. Jag träffar hela tiden nya människor. Det är inte samma gäng av 20–30 individer varje dag – istället ser jag nya ansikten, får nya idéer och lär mig nya sätt att arbeta varje dag. Och det är verkligen bra. Jag ingår i ett tätt sammanhållet team som kan vara en del av en tradeoff. Team jobbar bra ihop, men den fysiska plats de är på kan förändras från vecka till vecka eller månad till månad. Jag kan gå till samma kontor varje dag under de kommande tre åren, men jag tror att det är som en frisk fläkt att få folk till andra platser, för att se hur andra jobbar. Det är hur idéer bildas, hur du kan hålla dig steget före resten.

Är ni redo att göra om er arbetsplats till framtidens kontor? Kontakta vårt team för att diskutera fördelarna med vår HP Device as a Service.