Fem viktiga insikter för att förbättra skrivarsäkerheten

10 Mars 2017

1 minuters läsning

Fem viktiga insikter för att förbättra skrivarsäkerheten (Desktop)

Dessa viktiga insikter från HPs experter på skrivarsäkerhet kan hjälpa IT-personal förstå de risker som associeras med nätverksskrivare och fatta informerade beslut för att säkra enheter, data och dokument på ett bättre sätt.

1. IT-chefer måste börja tänka på skrivare på samma sätt som de tänker på datorer för att effektivt säkra företagsnätverk.

Varje åtkomstpunkt är en potentiell risk för nätverket. Skrivare och datorer är jämförbara ur arkitektursynpunkt och om de inte säkras kan vilken som helst av dessa göra nätverket sårbart för cyberattacker. 

2. Nätverk är aldrig säkrare än sin svagaste åtkomstpunkt, vilket innebär att IT-avdelningar måste se till att säkerhetspolicyn inkluderar varje enskild enhet som berör nätverket.

Säkerhetschefer inser att skrivare är sårbara och förutser även problem, men de vidtar ännu inte nödvändiga åtgärder för att undersöka och säkra skrivare och multifunktionsskrivare.

3. Nätverk ansluter ett ökande antal enheter till skrivare, vilket ökar antalet datavägar som måste skyddas.

Den ökade mobila anslutningsbarheten, distansarbete och det faktum att man i högre grad tar med sig en egen enhet skapar fler åtkomstpunkter för
cyberbrottslighet än någonsin tidigare.

4. Det behöver inte vara svårt att skydda dina skrivare eftersom nya säkerhetsverktyg gör det enkelt att uppfylla grundläggande krav och hålla nätverket säkert.

En multifunktionsskrivare kan ha upp till 250 säkerhetsinställningar att konfigurera. Ett säkerhetshanteringsverktyg med inbyggd industristandardpolicy, som t.ex. den som konfigureras av National Institute of Standards and Technology (NIST), kan bidra till att förenkla arbetet med enhetsskydd.

5. IT-avdelningar bör inkludera skrivare i system för sårbarhet och händelseövervakning.

Genom att ansluta skrivarsystemloggarna till ett verktyg för säkerhetsinformation och händelseplanering kan systemadministratörer utvärdera hot över hela nätverket.

Det är dags att ta itu med skrivarsäkerheten på allvar. För mer information om strategier och lösningar för skrivarsäkerhet, titta på webbinariet ”You are only as strong as your weakest link” (Du är aldrig starkare än den svagaste länken.)

TITTA NU