Företagsledarnas främsta bekymmer inför 2017

23 Januari 2017

4 minuters läsning

Vilka är de främsta bekymren inför 2017 bland företagsledare över hela världen, och hur kan din IT-avdelning hjälpa till?

Företagsledarnas främsta bekymmer inför 2017 (Desktop)

Vad är normal affärspraxis 2017? Saker och ting förändras så snabbt att det kan upplevas som omöjligt att få verksamheten att gå runt, för att inte tala om att tänka strategiskt och vara innovativ.

”Företag och länder kommer att ... behöva hantera en omgivning som kännetecknas av ständig förändring, och kunna anpassa sig till förändringarna i allt snabbare takt”, säger John Chambers, styrelseordförande på Cisco Systems Inc., USA.

”Hastighet håller på att bli den största utmaningen för företag.” Tobias Wilhelm 

Hur snabbt du anpassar dig och vad du gör för att anpassa dig är viktiga angelägenheter för företagsledare i hela världen. Digital transformation tar fram det bästa och det sämsta ur företaget – det är ditt sätt att reagera som är avgörande. Enligt Jennifer Morgan, VD för SAP North America Inc., har det ”aldrig rört sig snabbare och kommer aldrig att röra sig lika långsamt igen.”

Hastighet har blivit den främsta utmaningen för företag – vare sig det gäller att omsätta idéer i praktiken, förändringar på marknaden och i konsumenternas beteende, eller nyhets- och de sociala mediernas 24-timmarscykel”, säger Tobias Wilhelm, företagskonsult och coach. ”De som svarar snabbt ökar sina chanser att växa och lyckas exponentiellt.”

Om hastighet är en nyckelfaktor och digital transformation avsevärt påverkar hastigheten, vad kan IT-avdelningar göra för att möta denna utmaning?

IT:s centrala roll i företaget

Förväntningarna på IT har förändrats. IT-avdelningar bär nu ett allt större ansvar för att möjliggöra tillväxt och anpassa företaget till kraven från marknaden i sin helhet. En nyckelfråga för företagsledare är att hitta balansen mellan IT-avdelningens nya roll och ofta odefinierade krav, och förmågan att erbjuda en oavbruten service (dvs. en stabil infrastruktur med nöjda användare).

Att anpassa IT-avdelningen efter verksamheten är viktigt för att skapa en positiv förändring som ger en verklig värdeökning. Enligt KMPG:s Global CEO Outlook 2016, förutspår 41 % av VD:ar att deras företag kommer att förändras i betydande utsträckning under de närmaste tre åren. Det är en ökning med 29 % jämfört med 2015. Samma undersökning avslöjade även att 72 % av VD:ar tror att de närmaste tre åren kommer att vara mer kritiska för deras bransch än de senaste 50 åren.

 

”72 % av VD:ar tror att de närmaste tre åren kommer att vara mer kritiska för deras bransch än de senaste 50 åren.”

 

IT har vuxit och omfattar nu de flesta affärsprocesser, så den hastighet med vilken man kan implementera nya processer eller leverera produkter till marknaden är av största vikt för företagets framgång.  Långsamma uppdateringar och långa ledtider för byte av maskinvara är förödande för såväl kunder som IT-avdelningar.

”Tekniken förändrar allt”, säger Fedele Bauccio, VD på Bon Appétit Management Company. ”Från hemleverans och mobila betalningar till utvecklingen av nästa generations livsmedel, tekniken berör alla verksamheter.”

Så när företagsledare funderar över IT:s roll tänker de inte bara på servrar, skärmar och lagringsutrymme. De tänker även på omsättning, marknadsandel och nya affärsverksamheter.

Innovation har blivit ett modeord som främst används när man vill visa att man är beredd att överväga nya sätt att göra saker på snarare än att faktiskt försöka implementera dem. Det är givet att alla företagsledare vill innovera för att förbättra sina verksamheter. Det svåra är att utnyttja IT-avdelningarnas expertis på bästa sätt för att möjliggöra sådana förändringar.

Oroar du dig fortfarande för säkerheten? Det gör alla andra också

72 % av VD:ar känner sig inte tillräckligt förberedda för ett cyber attack. Det är sådan statistik som visar varför säkerhet och integritet hör till de främsta bekymren för företag sedan många år tillbaka. Dataanvändningen är inte längre begränsad till uppbackning av kassettband och en uppringd förbindelse. Data görs nu tillgänglig i molnet, på de anställdas enheter och på miljontals andra platser. Ekonomin blir allt mer digitaliserad, vilket innebär att även valuta är data. Kundregister är data. Affärer är data. Produktleveranser är data. Om 99 % av din verksamhet utgörs av molnbaserade data är det uppenbart att detta har betydelse.

”Om 99 % av din verksamhet utgörs av molnbaserade data är det uppenbart att detta har betydelse.”

Investering i den senaste tekniken, regelbunden uppdatering av programvara och kompetensutveckling för de anställda är samtliga av största vikt för att hålla din data säker. Den svåra delen är att övertala finanschefen om att avsätta pengar för att göra det möjligt.

Pengar, pengar, pengar

Kostnadsbesparingar och utgiftskontroll kommer alltid att vara ett bekymmer när det gäller IT. Ett strategiskt synsätt på verksamheten hjälper företagsledare att använda IT på ett mer effektivt, snabbt och säkert sätt. Molnet fortsätter att erbjuda kostnadseffektivt inköp och användning av allt från enheter till appar och lagringsutrymme.

Automation och fjärrhantering är andra sätt att förbättra kostnadseffektiviteten. När allt från uppdatering av programvara till underhåll outsourcas eller hanteras på distans frigörs IT-resurser som kan användas strategiskt inom företaget för att börja skapa andra typer av värde.

Denna typ av tjänsteledda inköp tillför en ny nivå av ekonomisk förutsägbarhet till budgetprognosen. Att veta att ett visst belopp lämnar företaget vid regelbundna tidpunkter kan skapa ordning och effektivisera även de största och mest oorganiserade företag. Och det bästa av allt är att denna typ av inköp kan skalas upp för att motsvara marknadens hastighet och förändringar.

Vill du sätta strategin först? Upptäck hur du kan effektivisera dina IT-resurser här.

Du kan även läsa våra övriga artiklar på BusinessNow.