Arbetsplatser under utveckling: Fem saker som företagen behöver känna till

9 Mars 2017

3 minuters läsning

 

Arbetsplatser under utveckling: Fem saker som företagen behöver känna till (Desktop)

Likformig arbetsplatsdynamik hör alltmer till det förgångna. Precis på samma sätt som traditionella roller. Numera får medarbetarna tillgång till verktyg och möjligheter att utöka sina potentialer, snarare än att bli begränsade av mångåriga definitioner. Vad är orsaken till detta? Omfattande globala trender, inklusive föränderlig demografi, allt högre innovationstakt, hyperglobalisering och snabb urbanisering, sätter sina spår i alla branscher. Dessa förändringar kommer att driva framtidens kontor mot bättre konnektivitet, anpassningsbar teknik och smartare funktioner. Och allt lämnas över i yngre, teknikkunniga yrkesmäns och -kvinnors säkra händer.

Den goda nyheten är att dessa globala förändringar har finkorniga effekter, genom att de tvingar cheferna för de olika avdelningarna att anta mer samverkande och integrerade roller på arbetsplatsen. Beslutsfattare inom IT kommer till exempel att sha en viktigare roll med avseende på den daglig kärnverksamheten eftersom de leder arbetet med att hantera lösningar som sporrar innovation och skyddar slutresultaten. Det kan hända att din avdelning redan har många uppgifter att ta hand om, men trycket ligger på att tillgodose medarbetarnas behov både på kort och lång sikt. Det här kan du förvänta dig på en arbetsplats under utveckling:

1. Yngre, teknikkunniga medarbetare kommer att ta över.

Generation Y är beredda att inom en snar framtid bilda en stor majoritet av den globala arbetskraften, med efterföljande generationer i tätt följe. Dessa teknikdrivna personer som är infödda i den digitala världen kommer att förlita sig på teknik för att förenkla sina liv och bli mer produktiva. Tekniken kommer även att vara en viktig komponent för att locka och bibehålla nästa generations medarbetare. Företagsledare kommer att behöva skapa starkare fokus på relationerna med dessa yngre medarbetare, med tonvikt på deras behov och förväntningar. På så sätt kan vi hjälpa avdelningar att tillhandahålla lösningar som leder till den flexibilitet, personanpassning och det samarbete som generation Y önskar.

2. Medarbetarnas arbetsstilar blir allt annat än traditionella.

En global studie från PGi visar att 79 % av de tillfrågade personerna arbetar utanför kontoret. Distansarbete kommer även i fortsättningen att vara ett populärt alternativ, allt eftersom arbetsuppgifterna kan utföras i stort sett var som helst och inte nödvändigtvis under traditionell kontorstid eller mellan fyra väggar. Teknologin kommer att spela en viktig roll för att möjliggöra denna utveckling, inte bara genom sammankopplade enheter som ger medarbetarna åtkomst till kontoret från platser över hela världen, men även genom att tillåta användning av egna (BYOD) enheter. Företagen måste implementera lösningar med stöd för en växande grupp medarbetare som kanske aldrig kommer in på kontoret och de som väljer BYOD.

3. Arbetsplatserna fortsätter att bli öppnare och mer samarbetsbetonade.

Kontorslandskapen tillhör gårdagen. Arbetsplatserna blir öppnare och väggarna raseras i både fysisk och bildlig bemärkelse, för att ge plats åt mer samverkande arbetsmiljöer. Denna trend förväntas inte avta, då yngre generationer är benägna att föredra icke-traditionella kontorslayouter. Innehåller agendan för kontorsarkitektur något mer? Utrymmen som är särskilt avsedda för samarbete och djupgående, interaktiva upplevelser. Tekniska innovationer fortsätter att förändra hur kontoren ser ut och deras fysiska möjligheter. Den relevanta avdelningen bör initiera och utforska olika möjligheter för att tillgodse behoven på den egna arbetsplatsen.

4. Säkerheten blir viktigare.

Företag som växer globalt kommer att kräva mer omfattande konnektivitet, vilket kräver effektivare säkerhetsåtgärder. Detta behov trappas upp ytterligare genom en ökning av både förutsägbara och oförutsägbara tekniska innovationer. Medan Gartner förutspår att fram till 2020, kommer 99 % av systemens svaga punkter att utgöras av sådant som säkerhets- och IT-ansvariga redan känner till , så blir det allt svårare att hålla takten med de föränderliga riskerna. Företagen tvingas implementera lösningar som kan identifiera och försvara mot såväl kända som oförutspådda säkerhetsrisker.

5. IT-personalen får tillgång till mer samarbetande tjänstemoduler.

IT-ledarnas ansvar kommer att fortsätta att utvecklas i takt med att företagen drar nytta av deras kunskaper i syfte att driva samlade verksamhetsmål. Företagets CIO kommer att uppmana sina team att delta i mer omfattande diskussioner som går utöver IT-bubblan. Faktum är att en studie visade att framgångsrika strategiska IT-chefer anser att det är viktigare stödja digitala verksamhetsinitiativ och samlade rörelsekostnader än att optimera IT-specifika kostnader. Detta kan eventuellt innebära fler strategisamtal, ökad interaktion med andra delar av verksamheten och mer samarbetande relationer.

Företagen kommer att bli utmanade att tillhandahålla lösningar som passar de växande behoven som skapas av dessa växande trender. Med bättre kännedom om kommande generationer, tekniska framsteg och smartare funktioner kan arbetsplatser börja initiera förändringarna redan idag och lyfta fram de rätta verksamhetsledarna till positioner som utlöser flexibilitet och utveckling.

KÄLLOR

1) PGi, “2015 PGi global telework survey: Trends around the world shaping the future of work,” http://img03.en25.com/Web/PremiereGlobalServices/%7B7e70c99d-24b4-43c3-96f9-4c3a24698cf4%7D_2015_PGi_Global_Telework_Survey.pdf

2) Gartner, “Gartner’s Top 10 Security Predictions 2016,” June 2016,http://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-10-security-predictions-2016/