Affärsnyttan av skrivarsäkerhet

11 April 2017

1 minuters läsning

”The Business Value of Printer Security” från IDC visar spännande statistik om hur företag ser på skrivarsäkerhet - och vad som börjar förändras.

Enligt ”The Business Value of Printer Security”, en rapport från IDC, anger 80 procent av företagen att IT-säkerhet är viktigt för deras affärsprocesser, men endast 59 procent säger att skrivarsäkerhet är viktig. Dessa påvisar ett faktum som kan göra företag sårbara; betydande IT- och affärsnytta kan fås genom en säker utskriftsmiljö.

Rapporten från IDC research omfattar:

- En undersökning av hur företag prioriterar IT och säkerhet

- En genomgång av de huvudsakliga sårbarheterna hos företag som misslyckas med sin säkerhet

- Typer av företag som tillgodoser utskrifts och dokumentsäkerhet

- Främsta fördelarna med säkerhetsprogram

- Grundpelarna i ett starkt säkerhetsprogram

IDCs forskning visar att mer än hälften av de tillfrågade företagen har upplevt en IT säkerhetsöverträdelse som inkluderade skrivarsäkerhet de senaste 12 månaderna.

Organisationers skrivar- och dokumentmiljöer är sårbara och kan utsättas för angrepp inifrån den egna organisationen eller utifrån, det kan också handla om slarvig hantering av skrivare och utskrifter.

”Organisationer måste vidta förebyggande åtgärder för att adressera säkerhetsproblem i skrivar- och utskriftsmiljön och Managed Print Service-leverantörern (MPS) som exempelvis HP, bör ses som en viktig partner i detta”, säger Robert Palmer, forskningschef i IDCs bild-, skrivar- och dokumentlösningsteam.

Det visade sig att, när organisationer har påbörjat ett säkerhetsprogram, uppstår de flesta fördelarna och affärsnyttan inom följande tre områden: förbättrad skrivarsäkerhet, effektivitet hos IT-personalen och kostnadsbesparingar.

Hur säkerhetslösningar implementeras avgör inte enbart dess effektivitet utan även hur mycket de anställdas produktivitet påverkas. Det finns viktiga tekniska, personella och processrelaterade krav att överväga för att säkerställa maximal nytta.

Hämta Faktablad från IDC: Affärsnyttan med skrivarsäkerhet för att ta reda på mer om det sanna värdet av företagsutskrifter för din organisation.